Polityka prywatności2019-04-04T16:57:22+01:00

Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności

Firma JuKa – Jasny Przekaz J. Kosuniak, K. Matuszewska-Jagiełło Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Rakietników 10 m. 10, 02-495 Warszawa, posługującą się KRS: 0000591611, NIP: 5223048489, REGON: 363230902 (dalej: JuKa – Jasny Przekaz) w ramach prowadzonej przez siebie działalności jest administratorem danych osobowych (ADO) swoich Klientów, Usługodawców, Partnerów handlowych a także danych osobowych, pozyskanych w związku z prowadzeniem strony internetowej www.jasnyprzekaz.com.

JuKa – Jasny Przekaz działając jako podmiot przetwarzający (procesor) przetwarza dane osobowe, udostępniane w celu prowadzenia badań i analiz przez swoich klientów oraz realizacji innych usług na podstawie umów zawartych z klientami.

Celem niniejszej polityki jest realizacja obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), a w szczególności realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO oraz realizacji obowiązków dotyczących ochrony przetwarzanych danych osobowych określonych m.in. w art.  32 RODO.

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez JuKa – Jasny Przekaz
 1. Uprzejmie informujemy, że w przypadku przekazania nam jakichkolwiek danych osobowych drogą mailową na dowolny adres, gdzie e-mail przyjmuje strukturę […]@jasnyprzekaz.com lub w inny sposób drogą elektroniczną lub tradycyjną, administratorem danych osobowych jest: JuKa – Jasny Przekaz.
 2. Podstawą przetwarzania danych otrzymanych poprzez e-mail lub udostępnionych za pośrednictwem formularza na stronie internetowej jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – czyli dobrowolna zgoda, która wyrażona jest poprzez przesłanie do nas maila lub wypełnienie formularza udostępnianego na stronie www. Dane te mogą być przez nas wykorzystywane również w celu prowadzenia usług na podstawie umów zawartych z klientami, marketingu usług własnych, kontaktu bezpośredniego, przeprowadzenia badań satysfakcji i analiz tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO. W przypadku osób, które zawarły lub zamierzają zawrzeć z nami umowę (np. Klientów, pracowników, dostawców, usługodawców, partnerów handlowych) podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO a odniesieniu do danych, których przetwarzanie wymagane jest przepisami prawa (np. faktur, umów), również art. 6 ust. 1 lit c RODO.
 3. Nie przetwarzamy danych szczególnych kategorii – opisanych w art. 9 i 10 RODO.
 4. Nie stosujemy profilowania danych osobowych ani nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.
 5. Dane osobowe pozyskane na podstawie dobrowolnej zgody, będą przetwarzane w czasie prowadzenia działalności biznesowej przez JuKa – Jasny Przekaz lub do czasu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane osobowe dotyczą. W przypadku danych, których przetwarzanie związane jest z wykonaniem umowy lub realizacją świadczenia albo wypełnieniem obowiązku prawnego – dane będą przetwarzane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia z tytułu takich umów lub okresowi, w którym dane należy przechowywać w świetle obowiązujących przepisów, a po upływie tego okresu – dane zostaną trwale usunięte ze wszelkich nośników.
 6. Dane osobowe są objęte ochroną. Dane osobowe mogą być zapisywane w tzw. chmurze (w związku z tym mogą być udostępniane profesjonalnym podmiotom zajmującym się hostingiem danych, w tym danych osobowych). W takiej sytuacji korzystamy wyłącznie z zaufanych dostawców usług zewnętrznych, gwarantujących odpowiedni poziom ochrony powierzonych im danych.
 7. Informujemy, że każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje: a) prawo wglądu do danych osobowych oraz do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania. Każda osoba, której dane przetwarzamy na podstawie zgody, posiada prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie składając na piśmie (w tym e-mailowo) stosownego wniosku. Oświadczenie to nie będzie skuteczne wobec już dokonanych czynności przetwarzania danych; b) każda osoba, która uzna, że przetwarzając jej dane osobowe naruszyliśmy obowiązujące przepisy ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa,, www.uodo.gov.pl).
 8. JuKa – Jasny Przekaz jako ADO nie jest zobowiązana do powołania Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z nami w sprawach dotyczących realizacji praw osób, których dane przetwarzamy możliwy jest poprzez adres e-mail: kontakt@jasnyprzekaz.com.
 1. Przetwarzanie danych poprzez strony internetowe JuKa – Jasny Przekaz

Strona internetowa www.jasnyprzekaz.com (dalej: Serwis) jest dysponowana przez JuKa – Jasny Przekaz J. Kosuniak, K. Matuszewska-Jagiełło Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Rakietników 10 m. 10, 02-495 Warszawa, posługującą się KRS: 0000591611, NIP: 5223048489, REGON: 363230902.

Pliki Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika/Użytkowniczki serwisu (np. komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzysta on/ona podczas przeglądania stron internetowych. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Pliki cookies zawierają w szczególności: nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. W plikach cookies mogą być również zawarte dane osobowe: np. numer IP lub treść pól wypełnianych w Serwisie formularzy.
 3. JuKa – Jasny Przekaz jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego Użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu:
 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 • możliwości logowania do serwisu;
 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 1. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 2. Użytkownika może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawiona na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.
 3. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej Serwisu.
 4. Informacje dotyczące ustawień przeglądarki internetowej dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 5. Niniejsza Polityka Prywatności powstała z wykorzystaniem wzoru pochodzącego ze strony: org.pl.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach?

Aktualne informacje o sposobie deaktywacji plików cookies dostępne są w dokumentacji udostępnianej przez producenta przeglądarki (np. w plikach pomocy). Poniżej podajemy przykładowe rozwiązania oparte o informacje o producentach przeglądarek, nie gwarantujemy jednak, że będą one działały w ich najnowszych wersjach – w razie problemów należy skontaktować się z pomocą techniczną udostępnianą przez poszczególnych dostawców oprogramowania: Google Chrome
W menu przeglądarki (w prawym górnym rogu), należy wejść w zakładkę Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookies:

 • Usuwanie plików cookie
 • Domyślne blokowanie plików cookie
 • Domyślne zezwalanie na pliki cookie
 • Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
 • Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer
Z menu przeglądarki (prawy górny róg) należy wybrać Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki należy wybrać Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień Użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera
Z menu przeglądarki należy wybrać Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari
W menu rozwijanym Safari należy wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookie”.

Wykorzystanie narzędzi Google Analytics

 1. Google Analytics jest narzędziem analitycznym udostępnionym przez firmę Google Inc. („Google”), które umożliwia monitorowanie ruchu na stronach internetowych. Właściciele witryn lub osoby zarządzające nimi otrzymują informacje o ich użytkownikach oraz podejmowanych przez nich działaniach.
 2. Google Analytics zbiera następujące typy danych osobistych:
 • Identyfikatory online włączając pliki cookies;
 • Adresy IP oraz identyfikatory urządzeń;
 • Identyfikatory klientów.
 1. Strona jasnyprzekaz.com korzysta z usługi analizowania danych internetowych Google Analytics oferowanej przez Google. JuKa – Jasny Przekaz wykorzystuje dane do analiz i pomiarów, by dowiedzieć się, jak są używane nasze usługi. Informacje uzyskane przy użyciu tego narzędzia nie są udostępniane innym podmiotom i służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny.
 2. Usługi wykorzystywane w Google Analytics wdrożone na potrzeby strony internetowej jasnyprzekaz.com obejmują:
 • raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google Analytics;
 • raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics;
 • raport o wizytach na naszej stronie;
 • raporty aktywności na naszej stronie;
 • informacje z podziałem na płeć, wiek, położenie geograficzne.
 1. Gromadzone dane zbierane są wyłącznie w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 2. Użytkownik witryny jasnyprzekaz.com może zapobiegać wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics, instalując specjalny dodatek do przeglądarki blokujący kod JavaScript Google Analytics. Narzędzia do blokowania Google Analytics dostępne są na stronie Google pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics dostępny jest dla przeglądarek Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera.

  1. Dane powierzone

JuKa – Jasny Przekaz, działając na zlecenie i w imieniu swoich Klientów przetwarza dane osobowe powierzone jej na cele realizacji poszczególnych umów lub zleceń – np. w celu przeprowadzania badań satysfakcji.

JuKa – Jasny Przekaz nie posiada informacji o źródle pozyskania tych danych przez Administratora, zakres powierzonych danych jest zawsze ograniczony wyłącznie do informacji niezbędnych do realizacji umowy z Klientem, a powierzenie zawsze realizowane jest w granicach i w sposób określony w tej umowie.

Jako podmiot przetwarzający na pytanie osoby, której dane zostały nam powierzone, przekażemy informację o administratorze i sposobie kontaktu z nim.

Realizując najwyższy poziom dbałości o prawa osób, których dane przetwarzamy, na żądanie osoby uprawnionej usuniemy jej dane z powierzonego nam zbioru oraz przekażemy informację o takim żądaniu naszemu Klientowi, nie mamy jednak możliwości wpływu na działania administratora tych danych.

Pozostałe uprawnienia wynikające z RODO, osoba której dane nam powierzono może realizować w bezpośrednim kontakcie z administratorem.