Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną2020-09-17T14:08:43+01:00

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

„Współpraca z firmą Juka – Jasny Przekaz przy upowszechnianiu pomysłów innowacyjnych dotyczących działań na rzecz osób z niepełnosprawnością od początku układała się bardzo pomyślnie. Kasia i Justyna są bardzo kreatywne, otwarte na nowe rozwiązania i potrafią elastycznie reagować na potrzeby klienta. Powierzone im zadania realizują rzetelnie i terminowo. Wszyscy pracownicy PSONI i Innowatorzy, którzy mieli kontakt z JuKą byli bardzo zadowoleni ze współpracy i jej efektów.”

Ewa Zajączkowska, Kierownik projektu „Usługi opiekuńcze dla Osób z Niepełnosprawnością – testowanie innowacji społecznych” realizowanego przez Biuro Zarządu Głównego PSONI

Celem Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.
www.psoni.org.pl

Obsługa komunikacyjna projektu “Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”

WYZWANIE

Obsługa komunikacyjna projektu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”. Jego głównym celem było wykorzystanie innowacyjnych pomysłów na rzecz poprawy skuteczności usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Nagłośnienie projektu oraz dotarcie z informacją o projekcie do szerokiego grona odbiorców. Czas realizacji – od kwietnia do grudnia 2018 roku.

REALIZACJA

Prowadzenie działań komunikacyjnych mających na celu rozpropagowanie informacji na temat 9 innowacji społecznych, a także zachęcenie potencjalnych zainteresowanych odbiorców do korzystania z gotowych scenariuszy działań i wdrażania ich w lokalnych środowiskach. W ramach współpracy JuKa realizowała następujące działania:

Strona www:

  • Opracowanie koncepcji 9 opisów zwycięskich innowacji wraz z redakcją językową i stylistyczną
  • Stworzenie nowej zakładki „Innowacje społeczne”
  • Stworzenie przestrzeni do dyskusji

Social Media:

Mailingi:

  • Przygotowanie treści mailingów pod kątem różnych grup odbiorców
  • Wysyłka mailingów

REZULTAT

Dzięki podjętym działaniom komunikacyjnym informacja na temat projektu dotarła do szerokiego grona odbiorców – rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych – co potwierdzają liczne komentarze na stronie internetowej oraz na profilu na Facebooku.

Project Details

Kategorie: