Paczka Promo – Komo2019-10-10T14:06:03+02:00

Paczka Promo – Komo

Co to jest Paczka Promo – Komo?

Wiele firm, w tym również Twoja, realizując swoje cele biznesowe może potrzebować wsparcia w obszarze komunikacji. Właśnie komunikacja z otoczeniem związana jest z codzienną działalnością Twojej firmy i bezpośrednio przekłada się na efekty biznesowe, dlatego warto, aby była prowadzona regularnie.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej obsługi komunikacyjnej skorzystaj z naszej Paczki Promo – Komo. Stworzymy dla Ciebie dedykowaną ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. Zakres stałej obsługi dobierany jest zawsze indywidualnie, w taki sposób aby zapewnić Ci najlepsze wsparcie, zgodne z Twoimi oczekiwaniami, profilem firmy oraz charakterem prowadzonych działań.

Co mi to da? Jakie będą moje korzyści?

Stała obsługa komunikacyjna to przede wszystkim gwarancja budowania relacji z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym, wzmacnianie pozytywnego wizerunku oraz docieranie z przekazem do Twojej grupy docelowej. Jakie są korzyści?

 • Bezpieczeństwo – poprzez stałą obsługę możesz działać efektywniej i ograniczyć ryzyko związane z pojawieniem się sytuacji kryzysowych
 • Oszczędności – jeśli zdecydujesz się na stałą obsługę komunikacyjną wówczas ponosisz niższe koszty niż korzystanie pojedynczych działań komunikacyjnych
 • Szybka pomoc – otrzymujesz nasze wsparcie w sytuacjach, gdy jest potrzeba natychmiastowego zareagowania
 • Kompleksowość obsługi – stała obsługa jest „uszyta na miarę” Twoich potrzeb

Co robimy w ramach Paczki Promo – Komo?

 • Opracowanie strategii komunikacji i harmonogramu działań
 • Opracowanie wartościowych treści eksperckich na podstawie materiałów firmowych lub wywiadów przeprowadzonych z ekspertami
 • Przygotowanie case study na bazie otrzymanych materiałów i/lub wywiadów z ekspertami, pracownikami
 • Przygotowanie komunikatów prasowych
 • Prowadzenie komunikacji w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Twitter)
 • Opracowanie treści na strony internetowe
 • Opracowanie treści do newsletterów i mailingów
 • Opracowanie merytoryczne, graficzne i produkcja materiałów marketingowych (publikacje, broszury, gadżety, video i in.)

 

A może szukasz porady w jaki sposób rozpromować swoje wydarzenie, jak efektywnie komunikować swoje sukcesy lub jak dotrzeć z przekazem do swojej grupy docelowej? Doradzamy w obszarach, w których mamy wieloletnie doświadczenie zdobywane w małych firmach, korporacjach, agencjach PR oraz organizacjach pozarządowych. Swoją wiedzą dzielimy się również na JuKaBlog.

W jakich obszarach doradzamy?

 • Prowadzenie efektywnych działań komunikacyjnych z otoczeniem
 • Tworzenie jakościowych treści, recykling treści
 • Organizacja oraz dostępność wydarzeń

Godzina konsultacji komunikacyjnej i marketingowej – 300 zł netto/godz.

Standardowy cennik

Cennik wybranych działań w ramach Paczki Promo – Komo:
 • Przygotowanie komunikatu prasowego: do 1800 znaków ze spacjami, 1 runda poprawek
 • Wsparcie w przygotowaniu artykułu eksperckiego na bazie materiałów dostarczonych przez Klienta Głównego: tekst do 1800 znaków ze spacjami, 2 rundy poprawek
 • Opracowanie artykułu eksperckiego na podstawie wywiadu przeprowadzonego z jednym ekspertem Klienta Głównego: tekst do 2000 znaków ze spacjami, 2 rundy poprawek
 • Przygotowanie treści case study na bazie materiałów dostarczonych przez Klienta Głównego: 2 strony tekstu do 3600 znaków ze spacjami, 2 rundy poprawek
 • Prowadzenie komunikacji na Facebooku: redakcja treści postów, publikacja do 12 postów miesięcznie na profilu, animacja społeczności (odpowiadanie na komentarze)
 • 150 zł netto
 • 300 zł netto
 • 450 zł netto
 • 500 zł netto
 • 1600 zł netto
Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi komunikacyjnej ustalamy ryczałtowo za dany okres czasu, bądź według stawek godzinowych. Jeśli na początku ustalenie dokładnego zakresu usług oraz czasu pracy nie będzie możliwe, to wycenie będzie podlegać każde działanie komunikacyjne z osobna lub według stawek godzinowych.
Wycena standardowa usługi może się zmienić w procesie uszczegółowienia oferty, dodania lub eliminacji jej elementów.
Skontaktuj się z nami

Project Details

Skills Needed:

Kategorie:

Project URL:

Kontakt

Copyright:

From Creattica