Fundacja Aktywizacja2020-09-17T13:37:14+01:00

Fundacja Aktywizacja

„Firma JuKa – Jasny Przekaz współpracowała z Fundacją Aktywizacja podczas konferencji Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – wdrażanie na poziomie lokalnym oraz Gali 25-lecia działalności Fundacji. Współpraca układała się wzorowo, firma wykazała się profesjonalizmem, dokładnością i terminowością w organizacji obu wydarzeń. Uczestnicy konferencji, jak i Gali, byli pod wrażeniem strony organizacyjnej wydarzenia. Cennym było to, że firma reagowała elastycznie na potrzeby Fundacji oraz wsłuchiwała się w nasze sugestie. Polecam współpracę z firmą JuKa – Jasny Przekaz.”

Agata Gawska, Prezeska Zarządu Fundacji Aktywizacja

Fundacja Aktywizacja powstała w 1990 roku. Jej celem jest usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
www.aktywizacja.org.pl

Stała obsługa komunikacyjna Fundacji Aktywizacja

Od września 2017 roku do grudnia 2019 roku prowadziłyśmy stałą obsługę komunikacyjną dla Fundacji Aktywizacja. W ramach współpracy JuKa realizowała następujące działania:

 • Obsługa profili na Facebooku
 • Koordynacja prac zespołu komunikacyjnego
 • Pisanie oraz redakcja artykułów eksperckich
 • Organizacja wydarzeń
 • Współpraca z mediami
 • Tworzenie materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz współpraca z podwykonawcami
 • Budowanie pozytywnego wizerunku oraz prowadzenie działań komunikacyjnych

 

Konferencja „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – wdrażanie na poziomie lokalnym”

WYZWANIE

Przeprowadzenie działań komunikacyjnych i marketingowych dla konferencji „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – wdrażanie na poziomie lokalnym”. Wydarzenie zorganizowane 2 marca 2016 roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. Czas realizacji i przygotowań – 1 miesiąc.

REALIZACJA

Celem spotkania było przedstawienie wyników badania gmin i powiatów „Monitoring wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym”, a także podsumowanie realizacji projektu „Od Konwencji ONZ do społecznej inwencji”. W ramach współpracy JuKa prowadziła następujące działania:

 • Redakcja materiałów konferencyjnych, m.in. program i zaproszenie na wydarzenie
 • Przygotowanie informacji na temat wydarzenia na stronę www. Fundacji
 • Wysyłka zaproszeń do potencjalnych uczestników konferencji oraz follow-up
 • Współpraca z moderatorem, prelegentami oraz panelistami
 • Organizacja cateringu podczas wydarzenia
 • Przygotowanie pakietów konferencyjnych dla uczestników
 • Przygotowanie happeningu podczas wydarzenia
 • Wybór oraz przygotowanie gadżetów dla uczestników
 • Obsługa wydarzenia na miejscu oraz recepcji

REZULTAT

Dzięki podjętym działaniom promocyjnym w konferencji udział wzięło blisko 100 osób z całej Polski – przedstawiciele takich instytucji jak: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, urzędy miast, urzędy marszałkowskie, regionalne centra polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie czy powiatowe urzędy pracy, organizacje pozarządowe.

Podczas konferencji odbył się happening, podczas którego uczestnicy mogli stworzyć własne torby i nadrukować hasła związane z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Był to strzał w dziesiątkę, gdyż zabawa z sitodrukiem cieszyła się dużym zainteresowaniem.

 

Gala z okazji 25-lecia działalności Fundacji Aktywizacja

WYZWANIE

Obsługa komunikacyjna i marketingowa uroczystości podsumowującej 25-lecie działalności Fundacji Aktywizacja organizowanej 2 marca 2016 roku w nowej siedzibie w Warszawie. Czas realizacji i przygotowań – 1 miesiąc.

REALIZACJA

Wydarzenie stanowiło okazję do podsumowania 25-letniej historii organizacji, a także podziękowania założycielom i osobom wspierającym Fundację. W ramach współpracy JuKa realizowała następujące działania:

 • Współtworzenie koncepcji wydarzenia
 • Przygotowanie informacji podsumowującej uroczystość na stronę www. Fundacji
 • Organizacja cateringu podczas wydarzenia
 • Wybór oraz przygotowanie gadżetów dla uczestników
 • Obsługa wydarzenia na miejscu

REZULTAT

W wydarzeniu udział wzięło blisko 50 gości związanych z organizacją, m.in. Fundatorzy Fundacji, byli i obecni członkowie Rady Fundacji oraz kolejnych Zarządów, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także pracownicy Fundacji. Od strony organizacyjnej wydarzenie okazało się sukcesem.

 

Case study oraz sesja fotograficzna ze szkoleń o tematyce równości szans i niedyskryminacji

WYZWANIE

Opracowanie podsumowania w formie case study ze szkoleń z zakresu zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, skierowanych do pracowników instytucji odpowiadających za prawidłowe wydatkowanie środków z funduszy Unii Europejskiej. Dodatkowo przygotowanie dokumentacji zdjęciowej ze szkoleń w trzech tematach, tj. dostępność (m.in. architektoniczna, urządzeń peryferyjnych, cyfrowa), edukacja (m.in. szkolenia) oraz rynek pracy (m.in. rozmowa kwalifikacyjna, wizyta w urzędzie pracy).

REALIZACJA

Celem szkoleń realizowanych przez Fundację Aktywizacja było podniesienie poziomu wiedzy uczestników w zakresie praktycznych aspektów wdrażania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach współpracy JuKa odpowiadała za:

 • Opracowanie struktury case study
 • Przygotowanie części merytorycznej dokumentu
 • Przeprowadzenie wywiadów z uczestnikami szkolenia
 • Redakcja wypowiedzi uczestników szkolenia
 • Współpraca z fotografem oraz uczestnikami w celu przeprowadzenia sesji fotograficznej

REZULTAT

Opracowanie case study podsumowującego szkolenia z wypowiedziami przedstawicieli różnych instytucji publicznych na temat korzyści organizacji podobnych spotkań z tej tematyki wraz z dokumentacją zdjęciową.

Project Details

Kategorie: