Federacja Mazowia2020-09-17T13:38:05+01:00

Federacja Mazowia

„Współpraca z firmą JuKa – Jasny Przekaz to przyjemność. Kasia i Justyna realizują powierzone im zadania profesjonalnie, terminowo oraz rzetelnie. Są otwarte na nowe propozycje, pomysły. Nasi klienci, którzy korzystali z doradztwa i szkoleń z obszaru komunikacji byli bardzo zadowoleni. Polecam!”

Katarzyna Leśko-Loda, Wiceprezeska Zarządu Federacji Mazowia

Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Celem działania Federacji jest wspieranie organizacji pozarządowych województwa mazowieckiego, dbanie o ich rozwój, skuteczność i działanie zgodne z etyką zawodową, wspieranie zasad i modeli działania, a także standardów ich realizacji, rzecznictwo interesów III sektora, tworzenie reprezentacji organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego, animowanie i rozwijanie aktywności obywatelskiej.
www.mazowia.org.pl

Doradztwo z obszaru komunikacji

WYZWANIE

Przeprowadzenie konsultacji w zakresie komunikacji dla mazowieckich organizacji pozarządowych oraz dla Komisji Dialogu Społecznego i Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego.

REALIZACJA

Indywidualne konsultacje z obszaru komunikacji odpowiadające na bieżące potrzeby uczestników. Doradztwo realizowane było w ramach dwóch projektów:

 • „NGO S.M.A.R.T – skuteczne, merytoryczne, aktywne, rozwijające się i trwałe organizacje pozarządowe – wsparcie dla III sektora na Mazowszu”
 • “Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”

REZULTAT

Podczas spotkań uczestnicy otrzymali praktyczną wiedzę jak:

 • Prowadzić efektywną i spójną komunikację na profilu na Facebooku
 • Przygotować materiały informacyjne dla mieszkańców
 • Przygotować atrakcyjne treści na stronę internetową

 

Szkolenie na temat tworzenia treści

WYZWANIE

Przeprowadzenie 4-godzinnego szkolenia „Jak pisać, żeby nas czytali? Czyli jak skutecznie się komunikować” na temat tworzenia treści. Uczestnikami szkolenia byli członkowie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Białołęka.

REALIZACJA

Przeprowadzenie szkolenia o charakterze warsztatowym, którego celem było pokazanie uczestnikom, jak prowadzić skuteczną komunikację z otoczeniem. Podczas spotkania uczestnicy otrzymali praktyczną wiedzę na temat:

 • Jak przygotowywać ciekawe teksty
 • Jak analizować grupy odbiorców
 • Jakie kanały i narzędzia komunikacji wykorzystywać
 • Jakie działania promocyjne podejmować

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu “Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”.

REZULTAT

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z zasadami pisania tekstów, doboru tematów, określania grupy docelowej, tworzenia informacji prasowej oraz poznali narzędzia służące do promocji własnych organizacji. Uczestnicy pozytywnie ocenili spotkanie w ankietach ewaluacyjnych.

 

Szkolenie na temat komunikacji w Social Media

WYZWANIE

Przeprowadzenie 4-godzinnego szkolenia „Komunikacja w Internecie, czyli jak wykorzystać potencjał social media”. Uczestnikami szkolenia byli członkowie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Białołęka.

REALIZACJA

Przeprowadzenie szkolenia, którego celem było pokazanie uczestnikom, w jaki sposób prowadzić skuteczną komunikację w mediach społecznościowych. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się m.in.:

 • Dlaczego warto być obecnym w social media
 • Jak wykorzystywać media społecznościowe w promocji organizacji
 • Jakich błędów unikać w komunikacji w social media
 • Jak zdobyć, przykuć i zaangażować uwagę fanów
 • Czy i dlaczego warto reklamować się na Facebooku
 • Jak tworzyć skuteczne reklamy na Facebooku i kierować je do odpowiedniej grupy docelowej

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu “Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”.

REZULTAT

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się jak prowadzić fanpage organizacji na Facebooku oraz tworzyć reklamy, jak działa Twitter i jakie daje możliwości, z jakich darmowych narzędzi korzystać oraz jak radzić sobie z kryzysem w social media. Uczestnicy pozytywnie ocenili spotkanie w ankietach ewaluacyjnych.

Project Details

Kategorie: