Federacja Mazowia2018-01-16T15:47:07+02:00

Federacja Mazowia

„Współpraca z firmą JuKa – Jasny Przekaz to przyjemność. Kasia i Justyna realizują powierzone im zadania profesjonalnie, terminowo oraz rzetelnie. Są otwarte na nowe propozycje, pomysły. Nasi klienci, którzy korzystali z doradztwa i szkoleń z obszaru komunikacji byli bardzo zadowoleni. Polecam!”

Katarzyna Leśko-Loda, Wiceprezeska Zarządu Federacji Mazowia

Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Celem działania Federacji jest wspieranie organizacji pozarządowych województwa mazowieckiego, dbanie o ich rozwój, skuteczność i działanie zgodne z etyką zawodową, wspieranie zasad i modeli działania, a także standardów ich realizacji, rzecznictwo interesów III sektora, tworzenie reprezentacji organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego, animowanie i rozwijanie aktywności obywatelskiej.
www.mazowia.org.pl

Doradztwo z obszaru komunikacji

WYZWANIE
Przeprowadzenie konsultacji w zakresie komunikacji dla mazowieckich organizacji pozarządowych oraz dla Komisji Dialogu Społecznego i Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego.

REALIZACJA
Indywidualne konsultacje z obszaru komunikacji odpowiadające na bieżące potrzeby uczestników. Doradztwo realizowane było w ramach dwóch projektów:

• „NGO S.M.A.R.T – skuteczne, merytoryczne, aktywne, rozwijające się i trwałe organizacje pozarządowe – wsparcie dla III sektora na Mazowszu”
• “Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”

REZULTAT
Podczas spotkań uczestnicy otrzymali praktyczną wiedzę na temat:

• Jak prowadzić efektywną i spójną komunikację na profilu na Facebooku
• Jak przygotować materiały informacyjne dla mieszkańców
• Jak przygotować atrakcyjne treści na stronę internetową

Szkolenie na temat tworzenia treści

WYZWANIE
Przeprowadzenie 4-godzinnego szkolenia „Jak pisać, żeby nas czytali? Czyli jak skutecznie się komunikować” na temat tworzenia treści. Uczestnikami szkolenia byli członkowie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Białołęka.

REALIZACJA
Przeprowadzenie szkolenia o charakterze warsztatowym, którego celem było pokazanie uczestnikom, w jaki sposób prowadzić skuteczną komunikację z otoczeniem. Podczas spotkania uczestnicy otrzymali praktyczną wiedzę na temat:

• Jak przygotowywać ciekawe teksty
• Jak analizować grupy odbiorców
• Jakie kanały i narzędzia komunikacji wykorzystywać
• Jakie działania promocyjne podejmować

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu “Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”.

REZULTAT
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z zasadami pisania tekstów, doboru tematów, określania grupy docelowej, tworzenia informacji prasowej oraz poznali narzędzia służące do promocji własnych organizacji. Uczestnicy pozytywnie ocenili spotkanie w ankietach ewaluacyjnych.

Szkolenie na temat komunikacji w Social Media

WYZWANIE
Przeprowadzenie 4-godzinnego szkolenia „Komunikacja w Internecie, czyli jak wykorzystać potencjał social media”. Uczestnikami szkolenia byli członkowie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Białołęka.

REALIZACJA
Przeprowadzenie szkolenia, którego celem było pokazanie uczestnikom, w jaki sposób prowadzić skuteczną komunikację w mediach społecznościowych. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się m.in.:

• Dlaczego warto być obecnym w social media
• Jak wykorzystywać media społecznościowe w promocji organizacji
• Jakich błędów unikać w komunikacji w social media
• Jak zdobyć, przykuć i zaangażować uwagę fanów
• Czy i dlaczego warto reklamować się na Facebooku
• Jak tworzyć skuteczne reklamy na Facebooku i kierować je do odpowiedniej grupy docelowej

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu “Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”.

REZULTAT
Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się jak prowadzić fanpage organizacji na Facebooku oraz tworzyć reklamy, jak działa Twitter i jakie daje możliwości, z jakich darmowych narzędzi korzystać oraz jak radzić sobie z kryzysem w social media. Uczestnicy pozytywnie ocenili spotkanie w ankietach ewaluacyjnych.

Project Details

Kategorie: