Czy możemy dostać gotowe pytania, które wyślemy do klientów?

//Czy możemy dostać gotowe pytania, które wyślemy do klientów?

Czy możemy dostać gotowe pytania, które wyślemy do klientów?

Buyer Persona według metodyki Adele Revella jest badaniem jakościowym i pomaga w „głębszym” zrozumieniu procesów decyzyjnych klientów. Podstawą są pogłębione rozmowy z respondentami, które dają wyjątkową możliwość dopytywania o szczegóły interesujących nas wątków, w tym przypadku procesu zakupowego.

W badaniu Buyer Persona wywiady prowadzimy w duchu „podążania za klientem”. Mamy zdefiniowane obszary, które budują całościowe doświadczenie klienta*. Jednak scenariusz wywiadów nie jest zamkniętą listą pytań, jak np. ankieta, którą można rozesłać klientom drogą elektroniczną.

Wywiady prowadzimy podczas bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych czy online. Wtedy klienci dużo chętniej odpowiadają na pytania i dzielą się swoimi opiniami, niż mieliby odpowiadać na pytania pisemnie.

Rozmowy z klientami opierają się głównie na słuchaniu ich doświadczeń w drodze do podjęcia decyzji zakupowej. Dzięki tym informacjom dowiadujemy się jak przebiegał proces decyzyjny od wczesnego etapu poszukiwania informacji do zakupu lub rezygnacji. Forma elektroniczna pozbawia nas tego co w tych rozmowach najistotniejsze. Bezpośredniego kontaktu z klientami oraz możliwości bieżącego reagowania na to, co klienci nam mówią.

*Klientom zadajemy pytania w ramach pięciu obszarów doświadczenia zakupowego, na które składa się:

  • impuls do podjęcia działania i szukania rozwiązania problemu,
  • oczekiwane rezultaty z zakupu,
  • bariery, które pojawiły się w procesie decyzyjnym,
  • kryteria decyzyjne, jakimi kierują się przy wyborze oferty,
  • ścieżka zakupowa, czyli jej etapy, ale też osoby, które brały w niej udział.

Więcej o tym piszemy na http://buyerpersona.pl/ oraz we wpisie Nie wymyślaj swojego klienta – użyj Buyer Persony.

By |2021-09-10T09:35:11+01:0026 stycznia 2021|Categories: Buyer Persona|Tags: |0 komentarzy

Zostaw komentarz